Hasar Yönetim Sürecimiz

01

İhbarın Alınması

02

Ekspertizin Yapılması

03

04

Teknik Destek Yönlendirme

Raporun Oluşturulması

Mail ile hasar ihbarı gelir.

Ön Büro hasar kaydını sisteme girer ve ihbar föyünü oluşturur.

İlk irtibat ön büro tarafından sağlanır. Adres teyidi  yapılır,  hasar hakkında ön bilgi ve ekspertiz için müsaitlik bilgisi alınır.

Ön bilgi, ihbar föyüne not düşülerek föy, ekspere iletilir .

Eksper ihbarı inceler / değerlendirir.

Sigortalının poliçesi, önceki dönem hasarları, poliçe zeyilleri incelenir. 

Eksper, ekspertizin Yerinde ve / veya Görüntülü yapılmasına karar verir.

Ekspertiz yapılır. Gerekli halde ön rapor tanzim edilir ve muallak güncellenir.

Hasarın kategorisine göre destek hizmet yönlendirilir.

Teknik servis / sovtaj firması yönlendirilir.

Acil yardım formları / onarım – sovtaj teklifleri / teknik servis formlarının değerlendirilir.

Eksik evrak ve bilgiler tamamlanır.

İlgili raportör sigortalıyla irtibata geçerek eksik evrakların tamamlanmasını sağlar 

Piyasa araştırmaları yapılır. Rapor yazımına geçilir. 

Rapor tamamlandığında eksper tarafından kontrol edilir, onaylanan raporlar sistemden kapatılır. 

Acil yardım / onarım firması yönlendirilir.