BİZ KİMİZ ?

2010

Eksperium Sisteminin Kurulumu

Asistbox Yazılımı ve diğer online platformlar

Hızlı hasar sonuçlandırma, müşteri memnuniyeti,  eski hasar sorgulama ve takip , suiistimalin engellenmesi

Hasar yönetiminin dijitalleşmesi, ekip yetkinliğinin ve yönetiminin öneminin artması

2015

2021

KURULUŞ

OTOMASYON

DİJİTALLEŞME

HEDEFLER

YENİ HİZMET ALANLARI

Hasar Yönetimi

Yangın, Hırsızlık, Doğal Afet ve Sorumluluk Sigortaları 

2011

Madenlerde Risk İnceleme

Sigorta Tahkim Komisyonu / Bilirkişilik

DASK / Deprem Hasar Tespiti

2019

Pandemi ve sonrası sektörel ve kurumsal hedefler