SORUMLULUK SİGORTALARI

EK TEMİNATLAR

3. Şahıs Mali Mesuliyet


Mesleki Sorumluluk


İşveren Sorumluluk 


Tehlikeli Maddeler

Zorunlu Mali  Sorumluluk 


Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk

YANGIN SİGORTASI

EK TEMİNATLAR

Sel Su Baskını


Yer Kayması 


Fırtına 


Dahili Su 


Duman 


Taşıt Çarpma


Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu 

Grev, Lokavt


 Halk Hareketleri


Kötü Niyetli Hareketler


Terör 


Deprem 


Kar Ağırlığı

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

Madenlerde Risk Analizi

Değer Tespiti 

Mutabakatlı Kıymet Takdiri

HIRSIZLIK SİGORTASI